söndag 30 januari 2011

Sluta röka!

Under en föreläsning fick jag lära mig att om man uppmanar sina patienter att sluta röka, så kommer 5 % att sluta. Det kanske låter som en liten siffra, men det är ändå en mycket viktig siffra. Tänk att var tjugonde patient slutar röka och därmed förbättrar sin hälsa avsevärt, tack vare ditt råd som läkare! Det är alltså alltid värt att uppmana rökare att sluta!

söndag 23 januari 2011

Hur är studenterna på KI?

Fråga: Hej! Jag är väldigt sugen på att söka till KI's läkarutbildning dock undrar jag hur det egentligen är att plugga där. jag har hört en del om att alla läkarstudenter är ganska gamla (jag själv är bara 19 år) och att stämningen är dålig i klassen OCH att de flesta studenter är så tävlingsinriktade att man brukar låsa in dockor i sina skåp för att ingen annan ska ta de! lite sjukt :S  Jag vill väldigt gärna komma in i KI men såna där "rykten" skrämmer mig lite. Hur upplevde du läkarprogrammet första terminen? Och hur är pluggtempot om man jämför med gymnaiet. Just nu pluggar jag ungefär 6h/ dag (det är en hel del) kommer jag få värsta chocken och när jag (OM DET HÄNDER) börjar läkarlinjen?

sorry för att det blev många frågor men skulle uppsakatta om du svarade :)

lycka till me studierna!

Svar: Hej! Åldrarna på studenterna brukar variera från 18 år och upp till 40+, men enligt min egen erfarenhet är många nya studenter mellan 19-25 år när de börjar på termin 1, så du kommer garanterat inte vara ensam bland 19-åringarna. I min klass var nog minst en tredjedel av studenterna mellan 18-21 år när de började.

Jag har alltid uppfattat stämningen i klassen som bra och det är även vad jag hört om andra klasser. Visst finns det några personer som är tävlingsinriktade (särskilt på termin 1 när de vill visa sig på styva linan) men de brukar snart tagga ner. Jag har uppfattat de flesta studenterna som väldigt trevliga. Att studenter skulle gömma grejer för varandra har jag aldrig hört talas om. Tvärtom upplever jag de flesta studenterna som väldigt hjälpsamma mot varandra. Med andra ord tycker jag inte att du ska skrämmas av de rykten du hört.

Termin 1 (och termin 2, 3 och 4) brukar vara tuffast. Då är det föreläsningar, seminarier och grupparbeten ca 6-8 timmar per dag. Efter skolans slut måste de flesta plugga en hel del när de kommer hem. Det är svårt att ge någon riktlinje om hur mycket läkarstudenterna pluggar på fritiden, för det brukar variera mycket från person till person. Jag läste natur-natur på gymnasiet och jag pluggar ungefär lika mycket på läkarprogrammet som på gymnasiet. Under preklin pluggade jag både på vardagskvällarna och helgerna, men jag hade ändå tid för träning och kompisar, eftersom jag försökte prioritera det.

Fr.o.m. termin 5 är man ute på sjukhusen och har undervisning och praktik där. Då delas klassen upp i fyra mindre klasser, vilket gör att stämningen blir gemytligare och att man lär känna fler. Dagarna på sjukhusen kan bli ganska långa (ungefär 8 tim/dag). Å andra sidan brukar de flesta uppleva att studierna blir lite lättare på de kliniska terminerna (termin 5-11) och kan därför plugga lite mindre än under preklin (termin 1-4).

Jag hoppas att jag har lyckats svara på dina frågor, annars får du gärna skriva igen. Lycka till med vad du än bestämmer dig för att göra!

PS. Läkarprogrammet är toppen, om du frågar mig. ;)

måndag 10 januari 2011

Lagom vecka

Så har skolan dragit igång igen. Sista rycket på termin 6. Som tur är så blir sista veckan på terminen lugn för min del, så något ryck kanske jag inte riktigt kan tala om. Svk-kursen är sådär lagom lugn och ändå riktigt bra. Dagarna är lagom långa och arbetsbelastningen är lagom. Hela kursen är lagom. Dessutom blir vi bjudna på fika varje dag. Det är barnsligt så glad man kan bli av att få fika mellan föreläsningarna. Jag är glad att vi fick ett par veckor svk i slutet av terminen, för det behövs efter en intensiv medicinkurs. Jag ska göra en enklare redovisning i slutet av veckan, men i övrigt blir det bara föreläsningar och seminarier.

Vilket sjukhus ska jag välja?

Fråga: Jag funderar på vilket sjukhus jag ska välja inför termin 3-6. Vilket är bäst och är det stor skillnad mellan sjukhusen? Hälsningar KI-student

Svar: Hej KI-student! Enligt min erfarenhet har de flesta varit nöjda med sina kurser, oavsett vilket sjukhus de har varit på. Därför kan jag inte ge något konkret tips på vilket sjukhus som är bäst att välja. Undervisningen brukar få högst betyg på Södersjukhuset, men jag tror inte att skillnaderna är så stora gentemot de andra sjukhusen trots allt. Om undervisningen är bra eller inte beror mycket på vilka handledare man råkar få och hur stämningen är på kursen. Studiekamraterna gör stor skillnad för hur väl man trivs! Oftast brukar Södersjukhuset vara populärast i sjukhusvalen, medan Huddinge sjukhus brukar vara minst populärt. Huddinge sjukhus har inte en dålig medicinkurs, men många har lång restid till Huddinge och vill därför ogärna hamna på det sjukhuset.

Jag skulle råda dig att välja det sjukhus som ligger närmast ditt hem (det är skönt att slippa långa restider!) eller att välja det sjukhus som dina vänner väljer (bra sällskap gör studietiden roligare!). Lycka till i ditt val och i sjukhuslottningen!

söndag 2 januari 2011

Hur är medicinkursen upplagd?

Fråga: Hejsan! Jag går termin 1 på läkarprogrammet och ser så mycket fram emot att få börja läsa kliniska kurser. Hur ser medicinkursen ut och är den lika tung som termin 1?

Svar: På medicinkursen är studenterna indelade i fyra olika grupper som är placerade på fyra olika sjukhus (Karolinska Sjukhuset i Solna, Danderyds sjukhus, Södersjukhuset och Karolinska Sjukhuset i Huddinge). Internmedicinkursen på termin 5 är indelad i teoriblock som varvas med praktikblock ute på sjukhusen. Varje block är ca 3 veckor. Efter varje teoriblock skrivs en dugga. Terminen avslutas med en SVK-kurs på 5 veckor. Termin 6 innehåller två block med praktik på internmedicinska avdelningar samt dermatologikurs, infektionskurs, getriatrikkurs och klinisk farmakologikurs. Kursen avslutas med ett OSCE-prov, som är ett praktiskt prov. När jag läste kursen avslutades den också med en stor skriftlig tenta som täckte hela termin 5 och 6 (minus SVK-kurserna). Så vitt jag har förstått så är denna tenta borttagen nu. Termin 6 avslutas sedan med en SVK-kurs på 3 veckor.

Jag tycker inte att termin 5 och 6 var lika tunga som termin 1. Det beror på att medicinkursen innehåller mycket praktik ute på sjukhusen och under de veckorna har man inga föreläsningar. Dessutom tycker många att medicinkursen känns roligare och mer relevant för det framtida läkaryrket än vad termin 1 gör, vilket säkert också bidrar till ett medicinkursen känns lättare.